Hvordan fungerer data, datamaskiner og programmering?

Oppsummering

Data kan altså være både analoge og digitale. Den minste byggesteinen av digitale data er bits – de berømte 0 og 1. En kombinasjon av åtte bits kalles en byte, som igjen kan representere 256 ulike verdier.
All data du har på maskinen din er til syvende sist sammensetninger av bits og dermed også bytes. Vi bruker programmeringsspråk for å gi datamaskinene logiske instrukser for hvordan den skal bruke disse dataene på en måte som også er forståelig for oss.
Nå er det på tide å teste hva du husker om hvordan data fungerer – sånn egentlig …

Du må logge inn for å se oppgavene.