Hvordan fungerer data, datamaskiner og programmering?

Velkommen til kapittel 2, del 1!

Del 1

Dette lærer du

Så – hva er data, igjen?
Vi har allerede gitt svar på dette i første kapittel. Men her vil vi se på det fra en annen innfallsvinkel.
Tidligere i kurset har vi slått fast at digitaliseringen leder til en digital transformasjon – der skillelinjene viskes ut mellom den gamle analoge verden og den nye digitale.
Hvis vi ønsker å forstå kreftene som driver dette skiftet, må vi bli bedre kjent med hva som faktisk foregår i de digitale enhetene vi bruker.
Sammenlignet med analoge data – altså ting som kirkebøker, arkiver, musikkassetter og filmruller – gir digitale data oss helt andre muligheter. De digitale dataene kan overføres, kopieres, endres, sammenstilles og jobbes med på helt nye måter.
For å forstå hvordan og hvorfor dette skjer, må vi aller først forstå hva digitale data helt konkret er for noe og hva som er mulig å gjøre med dem.
Her skal vi rett og slett gå mer nerdete til verks.

Analoge og digitale data

Data kan være både analoge og digitale. En datamaskin kan imidlertid kun jobbe med digitale data. Men hva er egentlig forskjellen?