Hvilke teknikker brukes for å analysere data?

I denne seksjonen har vi tatt for oss hvordan dataanalyse gjøres i praksis, og ikke minst hvorfor vi gjør det. Dataanalyse gir dataene liv, ved å faktisk ta dem i bruk og finne innsikt i virkeligheten dataene beskriver. Ved hjelp av en dataanalyse kan man lage en god forklaring på faktiske forhold og hendelser, og sette dem i kontekst.
For å utføre dataanalyse benytter man en rekke ulike verktøy – alt fra Excel-ark til direkte programmering i språk som R eller Python. Og fremover blir nye teknologier som maskinlæring og data mining i økende grad relevante for dataanalyse, og vil gjøre jobben med å gi dataene liv langt mer effektiv. Til syvende og sist gir dataanalyse ofte et sluttprodukt som statistikker, sannsynlighetsberegninger eller prosessbeskrivelser.
I neste seksjon skal vi se mer nøyaktig på hva vi gjør med analysen vår. Men først, la oss se hva du har lært i denne seksjonen:

Du må logge inn for å se oppgavene.