Hvilke teknikker brukes for å analysere data?

Velkommen til kapittel 5, del 1!

Del 1

Dette lærer du

Dataanalyse er, enkelt sagt, det som ligger bak en innsikt eller informert beslutning.
Analysen kan hjelpe oss med å gjøre sammenligninger, beskrive en situasjon eller hendelse, eller få bedre innblikk i hvorfor noe skjedde som det gjorde. Eller, noen ganger, gi oss et lite glimt av fremtiden.
I denne seksjonen skal vi se nærmere på hva analyse av data går ut på, hvordan vi går frem, og hvorfor vi bruker de metodene vi gjør.
I sin enkleste form kan en analyse være noe du fikser på to minutter med et lite datasett i Excel – der du sorterer et datasett i synkende rekkefølge, henter ut et gjennomsnitt eller setter inn et stolpediagram. Analyse er ofte det eneste som trenger å ligge bak en informert beslutning.
Andre ganger er dataene mer uoversiktlige og kompliserte. Kanskje er det ustrukturerte data som tekst, lyd, bilder eller video.
For å få mer komplekse data til å avsløre hvilke hemmeligheter de gjemmer på, kan vi bruke verktøy og teknikker som maskinlæring og datautvinning (data mining).
Dette siste er ikke nødvendigvis noe hvem som helst kan gå i gang med, ettersom det – når du skal opp på et visst nivå – krever ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering. Like fullt er det nyttig for alle å kjenne til hvilke muligheter som finnes, og hvilke prinsipper en jobber etter.
Nettopp det er det vi skal bli kjent med her. Vi begynner med å se på hva man egentlig kan håpe å få ut av en dataanalyse.