Hva gjør vi med analysen?

Hvordan bruker vi data som vi har analysert og trukket ut innsikter fra? Det har vært det grunnleggende premisset i denne delen.
Vi har snakket om hvordan dataanalyser brukes i rapporter. Rapporter er gjerne laget for å belyse et ganske begrenset tema, og er laget for en bestemt målgruppe. Dette påvirker både hvilke data som presenteres og hvordan de presenteres, samt anbefalingene man gir for videre arbeid. I den forbindelse snakket vi også om blant annet KPI-er.
Videre belyste vi hvordan data visualiseres, i eksempelvis tabeller, grafer, infografikker og diagrammer. Vi har også sett på noen mer avanserte former for visualisering, som dashbord.
I neste seksjon skal vi oppsummere og avrunde datareisen i sin helhet. Før den tid skal vi – som tradisjonen er – teste deg i den foregående seksjonens innhold:

Du må logge inn for å se oppgavene.