Dashbordet

Blinkende lamper, speedometere og piler som peker i ulike retninger. Det er kanskje slik en rekke mennesker ville ha beskrevet et dashbord, slik vi kjenner det fra biler, fly og båter.
Men om du googler hvordan et dashbord ser ut i dag, vil du sannsynligvis se bilder av en rekke grafer, tall, diagrammer sammenstilt i et digitalt vindu. Når vi snakker om data i dag, er det gjerne slike dashbord vi snakker om.

Fakta

Hva er et dashbord?

Et dashbord er en visning av data som lar deg overvåke hendelser, ta beslutninger, informere andre om funn, og se trender. De inneholder ulike visualiseringer av data, som sammen fungerer på en enkelt skjerm.
Et dashbord tilbyr en omfattende oversikt over dataene dine og gir nøkkelinnsikter for rask beslutningstaking.
Et dashbord kan synliggjøre trender, mønstre, hull og avvik. Om en nettbutikk ikke selger nok sko, kan for eksempel et analytisk dashbord avdekke visse avvik som kanskje ikke er like synlige i en standard rapport: kanskje de ikke fører en spesifikk skotype som ellers er veldig populær?
Det kan også brukes til å sette noe i fokus – for eksempel følge med på noe knyttet til helsen vår – eller oppfordre til et svar eller en handling – som at du ser at du ikke har gått dine ti tusen skritt i dag.
Når vi sier «dataene dine», mener vi ikke her nødvendigvis dine personlige data. Det kan selvfølgelig være det, som når du har et dashbord med helsedata fra en treningsklokke. Men det kan like gjerne være data som er tilgjengelig i form av bedriftsdata.
I et dashbord kan man se om salget til bedriften, sammenstilt med andre definerte KPI-er, fungerer som de skal. Og det er på et dashbord geologer og rasvarslere følger med på bevegelser i fjellene fra sensordata fra rasutsatte områder.

Hva viser dashbordet?

Dashbord er som regel interaktive i større eller mindre grad, i form av at brukere kan utforske dataene ved å endre på innstillinger eller legge til filtre. Dashbord som bruker sanntidsdata vil oppdateres automatisk slik at presentasjonen endrer seg når dataene endrer seg.
Illustrasjon av dashboard
Eksempel på dashboard
Et eksempel på et slikt dashbord du kanskje kjenner, er forsiden på Google Analytics, som i sanntid melder om hvor mange som er inne på nettsiden, og som samtidig gir data om hvor brukere kommer fra og hvordan de bruker nettsiden.
Som regel ligger den en analyse – alt fra enkle sammenstillinger til bruk av maskinlæring – bak dataene som vises i et dashbord, vi ser altså ikke på rådata.

Kategorier av dashbord

Dashbord kan deles opp i tre forskjellige kategorier: operative, analytiske og strategiske. La oss ta en litt nærmere titt på disse tre: