Hva gjør vi med analysen?

Velkommen til kapittel 5, del 2!

Del 2

Dette lærer du

Vi har lært om hvordan analyser blir til. Der har vi sett på hvordan statistiske metoder, maskinlæring og data mining er teknikker som hjelper oss å finne mønstre og mening, tendenser og trender i sett med data.
I de aller fleste tilfeller trenger vi også å oversette datadrevet innsikt til forståelige tall, rapporter eller noe annet som kan fremstilles visuelt. Vi har sett litt på hvordan statistikk ofte presenteres i grafer, tabeller eller diagrammer. Men jo mer komplekse dataene blir, dess større blir behovet for å rapportere og visualisere resultater og innsikter på en forståelig måte.
I denne seksjonen skal vi se nærmere på akkurat hva det er du gjør med dine analyserte data, enten for å presentere dem i et møte, eller rett og slett for at de skal kunne leses av mennesker.
Dette handler vel så mye om rapporter og grafer som historiefortelling og kreative grep for å bli klokere på dataene. Til slutt kan vi se hvordan du selv kan ta i bruk både enkle verktøy og programmering for selv å få dine data til å skinne.