Hvilke muligheter og utfordringer gir data?

Oppsummering

I denne delen har vi sett nærmere på hvilke muligheter og utfordringer data skaper. Vi har lært om hvem som bruker data (egentlig de aller fleste – men noen yrkesområder er mer datadrevne enn andre, for eksempel yrker innen samfunnskritisk infrastruktur). Og ikke minst har vi sett at data ikke bare er viktig for å skape lønnsomhet i bedrifter og mer effektive virksomheter – men for hele samfunnet.
Jo flere som kan delta i samtaler og beslutninger om data, dess bedre er sjansene for at vi lykkes i samfunnet og arbeidslivet med å bruke data på måter som er rettferdig og som gagner fellesskapet. Å øke data literacy i samfunnet – altså evnen til å lese, forstå, analysere og tenke kritisk om data – er viktig for et mer demokratisk samfunn.
Alle bør ha en grunnleggende forståelse av data for å kunne delta fullverdig i samfunnet og arbeidslivet fremover – akkurat som at vi trenger grunnleggende lese- og skriveferdigheter. De som har dette som yrke og ekspertise derimot, er de som kalles data scientists. Vi har i denne delen også sett på hva data science er, fått en innføring i stordata, og sett på noen helt konkrete eksempler på hva man kan oppnå med data. Data kan utvikle nye tjenester, øke kvaliteten på produkter, sørge for bedre tidsutnyttelse og legge til rette for mer effektiv kommunikasjon og markedsføring.
Samtidig har vi også lært litt om det som kan være medaljens bakside i et datafisert samfunn, fra potensielle sikkerhetsutfordringer til det betydelige klimaavtrykket til produksjon og drift av digitale enheter.

Du må logge inn for å se oppgavene.