Data literacy

Så langt i Datareisen har du lest litt om hva data er, litt om hvordan data fungerer og litt om hva man kan bruke data til. Neste gang du havner i en samtale om data, er du dermed forhåpentligvis ikke helt blank!
For det er lett å tenke at det er en slags magi i data. I denne sammenhengen snakker en ofte om ting som «skyen», og bruker ord som å «surfe». Det føles lett og luftig. De som selger digitale produkter og tjenester vil gjøre det så lettvint som mulig. Prosessene som ligger bak og får det hele til å fungere, ser vi i liten grad noe til.
Teknologien er riktignok avansert – den er bygget skritt for skritt gjennom mange tiår – men magisk er den definitivt ikke. «Skyen» og «nettet» er metaforer for en materiell infrastruktur med sjøkabler og serverparker. Det er fysisk, håndfast og konkret. Og det er ting som noen faktisk har kunnskap og kontroll over.

Hva er data literacy – og hvorfor er det så viktig?

Data literacy handler om å være i stand til å forstå, bruke og engasjere seg i de dataene vi møter i hverdagen. Det er evnen til å lese, forstå, analysere og tenke kritisk om data og dens bruk.
Literacy oversettes iblant som lese- og skriveferdigheter. Det er derimot en for snever definisjon. Man bør si – slik Store norske leksikon gjør det – at literacy er et sett med ferdigheter som gjør at man kan forstå, skape, kommunisere, orientere seg og delta i samfunn som er i endring. FN definerer literacy som en menneskerett.
Hvorfor data literacy er så viktig – og faktisk egentlig det hele Datareisen handler om! – kan du lese mer om nedenfor.
Men vent nå litt: Er det å snakke hundre prosent flytende data en forutsetning for å delta i samfunnet? Må alle ta lange utdanninger innen IT for å i det hele tatt ha en jobb og et liv? Selvsagt ikke.
Akkurat slik ikke alle er spesialister på for eksempel språk og økonomi, finnes det et generelt nivå av kunnskap som er tilstrekkelig for å skjønne hva det handler om, og en grad av forståelse som innebærer at man kan oppdatere seg på endringer innen feltet. Slik er det også med data.

Hva slags kompetanse innebærer data literacy?

For å kunne skrive og lese trenger du å sette sammen en rekke ferdigheter. Noen er veldig grunnleggende: Til å begynne med trenger du et ordforråd. Deretter en enkel forståelse av grammatikk. Senere bør du lære deg setningsoppbygging, bøying av verb, ordklasser og så videre. Enda et nivå høyere finner vi ting som formidlingsevne, kunnskap og evnen til å argumentere.
Det er det samme med data literacy.
La oss ta en litt nærmere titt på ferdighetene og kompetanseområdene som utgjør data literacy – grovt rangert fra grunnleggende til mer avansert:

Databrukere og citizen data scientists

Å tolke, strukturere og foredle data er åpenbart ikke noe hvem som helst kan mestre på et blunk. Denne kompetansen er i dag høyt etterspurt overalt i industrien og næringslivet. “Alle” er på utkikk etter en god data scientist i dag.
Mye av det vanskeligste arbeidet, som å sammenstille data fra mange kilder, kan likevel i stadig større grad støttes av gode verktøy. Samtidig kommer det også flere og bedre verktøy som ikke-spesialister kan bruke for å utforske, analysere og finne innsikt i dataene.
Når flere deler av prosessen forenkles, og analyseverktøyene blir mer tilgjengelige, betyr det at flere og flere vil få muligheten til å jobbe med data og finne nyttige innsikter. En ikke-ekspert som jobber med data kalles noen ganger en citizen data scientist, eller enkelt og greit en databruker.