… og hvilke teknologier er avhengig av data?

Oppsummering

Kunstig intelligente systemer, tingenes internett og digitale tvillinger er blant de viktigste teknologiene og trendene som er avhengig av data. Strengt tatt er dette ikke distinkte teknologier, men kategorier som kombinerer flere digitale teknologier og teknikker for ulike bruksområder.
Når vi snakker om kunstig intelligens, handler det som oftest om maskinlæringsalgoritmer. Dette er modeller utviklet fra treningsdata som skal løse bestemte oppgaver, og som gjennom videre trening med flere og ferskere data potensielt vil løse oppgavene bedre og mer effektivt.
Tingenes internett betegner et nettverk av fysiske ting og sensorer som er koblet til internett. Disse kan generere store datasett som kan analyseres, og for eksempel fôres inn i maskinlæringsalgoritmer.
Til slutt så vi på digitale tvillinger – modeller av gjenstander eller prosesser som vi kan bruke til blant annet simuleringer, overvåking og beregning, i et digitalt miljø.
Så – skal vi ta se hva du husker fra denne seksjonen?

Du må logge inn for å se oppgavene.