Hvilke data har jeg lov til å samle inn?

Puh! Nå har du fordøyd mye informasjon og mange lover, regler og normer om data. Dette kan være en munnfull, men det er utrolig viktig å kunne.

For akkurat slik du ikke kan kjøre bil uten å kunne trafikkregler, kan du heller ikke holde på med data uten å kunne noe om GDPR. I begge tilfeller risikerer du i hvert fall en saftig bot!
Derfor har vi i denne seksjonen sjekket ut hvilke data man har lov til å samle inn, og hvordan man behandler innsamlet data på en lovlig måte. Vi har blitt bedre kjent med GDPR, sett på hva som regnes som en personopplysning – og nøstet opp i noen ord og uttrykk man ofte møter på i forbindelse med personvernforordningen.
Nå vet du også at GDPR gir seks ulike behandlingsgrunnlag, og at én eller flere av disse må ligge til grunn for at man skal kunne samle inn og behandle data. Videre har vi gått gjennom hva som regnes som et gyldig samtykke, og sett litt på personvernprinsipper som lovlighet, rettferdighet, åpenhet og riktighet.
Du har også fått med deg hva som defineres som sensitive opplysninger, og også reflektert litt om det etiske farvannet rundt hva som er lov – og hva som er greit.

Du må logge inn for å se oppgavene.