Hvilke data har jeg lov til å samle inn?

Velkommen til kapittel 3, del 2!

Del 2

Dette lærer du

Det er mye du kan oppnå hvis du får tak i noen spennende data, og har kunnskap og kompetanse til å strukturere og behandle dem på en fornuftig måte. Effektivisering og automatisering, ny innsikt, helt nye produkter og tjenester. Mulighetene er endeløse!
Det er bare én ting du ikke må glemme: Du må være sikker på at dette er data du faktisk har lov til å bruke, og at du behandler opplysningene på en lovlig måte.
Det er én ting å ta i bruk data om værforholdene i fjellet, hvor mange dere pleier å måtte ha på jobb i jula, trykket i rørene på fabrikken, eller hvilken vei pilene peker i regnskapet. Dette er data dere sannsynligvis har eierskap til, eller som er offentlige og kan brukes fritt.
Men det finnes selvsagt også data du ikke uten videre har lov til å samle inn eller behandle. Det gjelder ikke minst når dataene kan knyttes til enkeltpersoner – og det gjelder oftere enn du kanskje tror. Da er dette personopplysninger, og brått er vi inne i territoriet til den berømte personvernforordningen (GDPR).
Så hva er egentlig GDPR? Hva har du lov til å gjøre? Hvilke rettigheter har de som vi vil samle data om? Og hvordan kan du navigere lovverket på en måte som kan styrke prosjektet deres, i stedet for å spenne bein på det?
I denne seksjonen vil du bli bedre kjent med hva som er lov, hva som er lurt, og hva som er greit når det gjelder datainnsamling og personvern.