Hva er en database – og hvordan fungerer det?

Velkommen til kapittel 4, del 2!

Del 2

Dette lærer du

Vi har snakket mye om ulike scenarioer for innsamling og organisering av data. Eksemplene vi så på i forrige seksjon – fra å lande en Mars-sonde til å se på lønnsutvikling i en bedrift – er hver for seg gode eksempler på ulike områder som krever brukbare data for å fungere. De er imidlertid relativt begrensede og «små» dataprosjekter, sett hver for seg.
Men hva så om du brått trenger å sammenstille flere av disse datasettene til ett, stort datasett? Vel, da ender du fort opp med å ville bruke en database.
I denne delen skal vi bli bedre kjent med hva databaser er og hvordan de fungerer.

Eksempel: Fastlegen

Den vanligste og viktigste formen for database er det som kalles en relasjonsdatabase. La oss se på et enkelt eksempel som viser hvorfor dette er så nyttig.