Hvilke teknologier er data avhengig av?

Velkommen til kapittel 2, del 2!

Del 2

Dette lærer du

Vi har alltid hatt data – selv om det ikke alltid har handlet om 0-er og 1-ere. Vi har nevnt mange eksempler – fra lydbølger til kirkebøker. Også digitale data har eksistert i mange tiår.
Det som fremfor alt er nytt i dag, og som er drivkraften i den digitale transformasjonen, er at alt og alle er koblet sammen på samme nettverk. Nettverk er en forutsetning for den typen databruk og datadeling vi ser i dag. Derfor skal vi i denne seksjonen bli bedre kjent med nettverk, internett og protokoller.
I denne seksjonen vil du bli kjent med nettets historie og litt om hvordan det fungerer – og hva som gjemmer seg bak forkortelser som TCP/IP og HTML.
I tillegg må vi snakke om den såkalte nettskyen.
Selv om vi har hatt internett en god stund ( faktisk helt siden 60-tallet), er det først i senere år at nettskyen er blitt en svært viktig brikke i det digitale puslespillet. Dette er også en helt sentral del av data-infrastrukturen. Hva nettskyen er og hvordan den henger sammen, skal vi derfor også se på her.