Hvor finnes data – og hvordan samler vi dem inn?

Oppsummering

I denne seksjonen har vi undersøkt nærmere hvor vi kan finne data, og hvordan vi samler dem. Vi har sett at data finnes overalt, men at det ikke er noe særlig poeng i å prøve å samle dem på måfå.
Derfor har vi tatt en nærmere titt på noen vanlige metoder for innhenting og samling av data, som API-er, bruk av HTML-tagger og JavaScript for å samle digitale spor fra websider, og sensorer.
Før du bruker disse metodene og verktøyene, bør du derimot vite hva slags data du bør lete etter og hvor du bør lete – slik at du enklere kan navigere og holde stø kurs ute på det gigantiske og uoversiktlige havet av data som finnes.
Derfor har vi også undersøkt måter å kategorisere data på, og sett hvordan vi kan skille mellom strukturerte, ustrukturerte og semistrukturerte data. Vi har også gått gjennom et par helt konkrete eksempler på hva interne og eksterne data er.
Det skorter med andre ord ikke på kilder til data. Men du har kanskje allerede forstått at det ikke er totalt fritt frem å bruke all data til akkurat hva du vil. Det finnes regler for hvordan personopplysninger og sensitive data skal håndteres.
I neste seksjon skal vi gå igjennom hvilke data du har lov til å samle inn, og også bli litt bedre kjent med det etterhvert så notoriske regelverket GDPR.

Du må logge inn for å se oppgavene.