Hva slags data skaper jeg – og hva skjer med dem?

Oppsummering

Data er viktig for samfunnet og arbeidslivet, og gir massevis av muligheter. Men det er også grunn til å tenke kritisk rundt data og dens bruk for å forhindre at våre data misbrukes eller utnyttes på vår bekostning.
I denne delen har vi snakket om dataisfjellet, din digitale skygge, GDPR og etikk. Det handler om nettopp å gi deg et rammeverk for kritisk tenkning rundt disse tingene.
Dataisfjellet illustrerer at akkurat som at kommunikasjon mellom mennesker rommer mer enn selve ordene vi bruker, er også interaksjonen vår med maskiner mer kompleks enn en skulle tro. De fleste data blir til i bakgrunnen av det vi gjør, uten at vi merker det.
Vi skiller her mellom data i tre kategorier: rådata, analytiske data og funksjonelle data. Rådata og analytiske data kan være både synlige og usynlige, mens funksjonelle data ligger under overflaten.
Mange av disse synlige og usynlige dataene handler direkte eller indirekte om deg. Dine handlinger, og sporene du etterlater deg, gjenspeiler i noen grad hvem du er. Dette er grunnlaget for din digitale skygge.
Vi har her også sett på ulike aspekter ved digitalt personvern, GDPR og digital etikk, hvilke rettigheter du har og hvordan du best kan beskytte deg selv og ditt personvern.
Det finnes nemlig mye man bør være obs på når man snakker om data. Det finnes etiske og praktiske utfordringer, men også et hav av muligheter. Det er disse mulighetene og utfordringene vi skal gå nærmere inn på i neste seksjon.

Du må logge inn for å se oppgavene.